Najlepsze praktyki BHP - jak tworzyć bezpieczne środowisko pracy?

Zarządzanie ryzykiem Identyfikacja potencjalnych zagrożeń Pierwszym krokiem w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń. Przeprowadzenie szczegółowej analizy miejsca pracy pozwala na zidentyfikowanie możliwych ryzyk i zagrożeń dla pracowników. Ocena ryzyka i priorytetyzacja Po zidentyfikowaniu zagrożeń konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka i priorytetyzacja działań. Ważne jest określenie stopnia zagrożenia oraz prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku czy…
Dowiedz się więcej