Jakie szkolenia BHP są obowiązkowe dla pracodawcy?

Podstawowe szkolenia BHP Szkolenie wstępne dla nowozatrudnionych Szkolenie wstępne dla nowozatrudnionych jest niezwykle istotne, ponieważ wprowadza pracowników w zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas szkolenia omawiane są podstawowe zasady BHP oraz procedury postępowania w przypadku awarii czy wypadków. Dzięki temu nowi pracownicy są świadomi potencjalnych zagrożeń i wiedzą, jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Szkolenie okresowe dla…
Dowiedz się więcej