Inspekcja pracy jest instytucją, której zadaniem jest kontrolowanie zakładów pracy. Chodzi głownie o to, żeby sprawdzić zakłady pracy pod kątem ich zgodności z wszystkimi wytycznymi. Sprawdzane jest przede wszystkim to, czy praca w danym miejscu przebiega w sposób uporządkowany z zastosowaniem wszystkich, niezbędnych metod i środków. Sprawdzane są warunki pracy, metraże, to ile dana osoba ma zadań do wykonania,odszkodowanie za wypadek śmiertelny w jakich godzinach pracuje, czy je uposażenie jest stosowne do zasad, jakie określone zostały w umowie i tak dalej.
W tym przypadku chodzi też o to, że należy sprawdzić, czy dany pracownik ma wszystkie środki do tego, żeby chronić swoje zdrowie i życie. Środki takie powinny mu być udostępniane przez pracodawcę.

Zadaniem państwowej inspekcji pracy jest przede wszystkim monitorowanie pracodawców i sprawdzanie,info Puck czy gwarantują oni pracownikom godziwe warunki pracy i czy dbają o ich bezpieczeństwo.
Sprawdza się, w jakim stopniu wdrożone są wszystkie zadania BHP, jak się z nich wywiązuje pracodawca i czy nie trzeba czasami czegoś zmienić w firmie. Inspekcji takiej podlegają tak naprawdę wszystkie zakłady pracy w mniejszym lub większym stopniu.